Not so basic


Grade Basic daagt uit tot een totale inventarisatie van objecten en bijbehorende documenten. In Grade Basic kunt u vrijwel onbeperkt veel soorten objecten vastleggen.

Wat betekent dat?

Stel u wilt informatie van brandkranen beheren. In Grade Basic kan dit.

Ook kunt u documenten uploaden en koppelen aan deze objecten. Van afleveringsbonnen tot onderhoudsinstructies. Eenzelfde document kan aan meerdere objecten worden gekoppeld! U kunt in Grade zelfs optioneel (extra module) de locatie van dit object op de kaart aangeven. Met Grade Basic kunt u dus al heel veel essentiele informatie vastleggen. Alles direct bij de hand. Niet alleen op de PC maar ook op uw mobiele device. Grade is volledig webgebaseerd. Wij hosten uw informatie (u kunt dus vandaag beginnen) maar als u een locale installatie wenst (company private version) dan kan dat!

Objecten kunt u ook koppelen met externe websites of systemen (van en naar). Daarvoor biedt Grade een aantal standaardoplossingen maar zonodig maken wij generieke koppelingen van een nieuw type. Zo kunt u van bestaande deeloplossingen optimaal gebruik blijven maken!

U kunt dus met Grade Basic al HEEL VEEL kerninformatie vastleggen en Grade toepassen in een informatiearchitectuur met veel ‘gezichten’.

Wat kunt er bijvoorbeeld niet mee?

  • Op den duur wilt u mogelijk veel meer specifieke gegevens van objecten vastleggen en die voor allerlei doeleinden gebruiken. Grade Basic voorziet vooral in een ‘eenvoudige’ vastlegging van gegevens die op den duur mogelijk niet voldoende aan uw wensen voldoet.
  • Het betreft in Grade Basic uitsluitend losse (punt-)objecten zonder onderlinge relatie. Ook intelligente lijnobjecten en vlakobjecten worden niet met Grade Basic beheerd.

Hoe dan verder?

  • Er zijn voor bepaalde omgevingen al veel uitgebreidere definities van objecten. De module Grade D&A Chem is er een voorbeeld van. Met deze module kan informatie van specifieke objecten in een chemische fabriek worden vastgelegd. Denk aan pijpen, afsluiters, kabels, vaten, electrical tracing, etc. Alle met hun passende eigenschappen.
  • Voor elke gebruiksomgeving maken wij in overleg met onze klanten desgewenst nieuwe typen objecten. Grade hoeft daar niet voor aangepast te worden. Er ontstaat zo een bibliotheek van reeds bedachte soorten objecten. Deze zijn voor alle gebruikers van Grade met de juiste licentie bruikbaar.
  • Vaak hebben bepaalde soorten objecten hun eigen specifieke logica voor bewerking: de juiste soorten objecten en de specifieke logica zijn daartoe gebundeld in een verticale marktoplossing. Zo kan ieder profiteren van de ontwikkeling en ontstaat er als het ware een afspiegeling van een community van expertise.

Wat biedt Grade D&A Basic nog meer?

  • Versiebeheer van objecten en documenten
  • Workflow om mutaties van objecten en documenten met bijbehorende informatie en mijlpalen vast te leggen
  • Projecten waar objecten en documenten samenhangend kunnen worden bewerkt
  • en nog veel meer.