Eerste sessie – 14.00 –14.45 uur – Grade 5: Document- en Assetmanagement in de industrie (Herm Grievink, directeur Ravelin)

Grade is een webgebaseerd platform waarmee de kerngegevens van onderdelen (assets) van een fabriek kunnen worden vastgelegd en beheerd. Tevens kunnen documenten die horen bij de assets in samenhang worden opgeslagen. Bijvoorbeeld van een pomp kunnen naast de kerngegevens (data) ook direct alle documenten worden geraadpleegd. Documenten (ook tekeningen) kunnen aan meerdere assets zijn gekoppeld. Kortom, een omgeving waar informatie zeer snel kan worden gevonden. Met Grade richten wij ons dus op de technische toepassing en niet zozeer op kantoorautomatisering.

Mutaties worden door workflow ondersteund en er zijn talloze functies die door behoefte uit de praktijk geboren zijn. Daarmee is Grade nou eens niet een typisch tool dat we als zodanig als een IT-hoogstandje op de voorgrond stellen maar leggen de nadruk op de praktijk. De mensen in de overall moeten er ook blij van worden. Zo werken veranderingen en onderhoud bottom-up kwalitatief goed door en kunnen door back-office worden aangestuurd en gecontroleerd. Zo wordt het management ook blij omdat een solide basis van kerninformatie is neergelegd.

Grade laat zich vice versa zeer goed koppelen met andere systemen. Met Grade vormen we zo een belangrijke schakel in de keten van engineering, maintenance en operations.

Het concept van Grade is nou niet bepaald een eendagsvlieg. De eerste ontwikkeling startte reeds in 1996 en heeft in de tijd meerdere platformen doorlopen. Er zijn een aantal wereldwijd vertegenwoordigde spelers in de chemische industrie die Grade naast andere platforms gebruiken. En dat al jarenlang.

Nieuwsgierig? Kom kijken en laten we er een interactieve sessie van maken! Ook wij leren nog elke dag!

14.45 – 15.00 – Pauze

Tweede sessie – 15.00 – 15.45 uur – Kwaliteit- en procesmanagement in de industrie. (Johan ter Heegde , directeur Procesoffice)

In de (proces)industrie zijn beheer en onderhoud van middelen, processen en organisatie (competenties) vitaal voor een goede bedrijfsvoering: het gaat immers steeds om continuiteit, zekerheid en optimalisatie van de productie en om kwaliteit, veiligheid van de producten en diensten. Bij het beheer en onderhoud is procesgericht assetmanagement, organisatie-/informatie- en kwaliteitsmanagagement cruciaal voor de inzet en toewijzing van mensen en equipment.

Voor directie, maintenance managers en kwaliteitsmanagers laat ik in deze sessie zien hoe in de industrie een procestekening, gebaseerd op ‘een bouwsteen voor de organisatie-/proceslogica’ een eenvoudig en krachtig hulpmiddel is voor besluiten en afwegingen, zowel in de directiekamer als in de uitvoering.

Stop nu met “old school documenteren”  van kwaliteitsmanagement en breng al die onnodige complexiteit op tafel en vervang door een aanpak die wel inzicht en doorzicht geeft. Telkens gaat het om de vraag naar continue en optimale werkprocessen voor uw klant:

• goede doorlooptijden
• weinig (geen?) fouten
• goede klantgerichtheid
• transparante afspraken en afwikkeling
• betrouwbare registraties.

Neem afscheid en  maak plaats voor moderne denkwijzes en methoden die meer helderheid en inzicht geven en toch veel minder werk vergen. Ik nodig u uit op mijn workshop om kennis te maken met een aanpak/methodiek die wel werkt in de praktijk. Met voorbeelden uit de praktijk van de industrie.

Vanaf 16.00 – Hapje en drankje; voor wie nog even wil napraten.

Datum: woensdagmiddag 12 september (Nieuw Heeten)

Tijd: middag (14:00 – 16:00 uur)

Doelgroep: directie en andere beslissers in de rol van management operations/maintenance in de maakindustrie.

Locatie: Nieuw-Heeten in Overijssel. Nabij Holten/Deventer. In de pastorie, gemeentelijk monument van de gemeente Raalte.

Twee sessies. Om 16.00 zijn we klaar. Na 16.00 uur – voor wie nog zin en tijd heeft – een hapje/drankje

Wij streven altijd een ongedwongen setting na. Contact, uitwisseling van kennis en open mind staan bij ons voorop.

De toegang tot deze bijeenkomst is gratis. Wij streven naar een maximum van 6 deelnemers om de interactie te kunnen garanderen. Het kan dus zijn dat we u verzoeken naar een andere datum uit te wijken. Het is ook mogelijk een 1:1 sessie te organiseren.

Aanmelden kan per email: hgrievink@ravelin.nl