Grade bestaat in de eerste plaats uit een platform waar assets (objecten) van allerlei type kunnen worden opgeslagen en beheerd. Deze assets bepalen de structuur waarin bijbehorende informatie inzichtelijk wordt opgeslagen. Documenten worden aan assets gekoppeld. Zo is snel alle gerelateerde informatie te zien. Dit alles is ondersteund met revisiebeheer en workflow voor wijzigingen waarbij goedkeuringen digitaal worden gedaan.

We kennen binnen Grade thans de volgende modules:

  1. Grade D&A: De kernomgeving (altijd nodig);
  2. Grade Chem: Gericht op de chemische industrie met bijpassende types assets (objecten)
  3. Grade ISL: Ondersteunt Instrument Loops
  4. Grade Bulk procedures: Vooral nuttig als externe partijen documenten offline moeten verwerken. Import en export worden hier goed ondersteund.
  5. Grade IOM: Intelligent Object Mapping. Statische assets krijgen een positie op de kaart. Intelligente informatievoorziening o.b.v. locatie