Herm Grievink
Herm GrievinkDirector
Na een civieltechnische opleiding ben ik innoverend werkzaam geweest bij het toonaangevend ingenieursbureau Royal Haskoning (thans samen met DHV). Toegepaste ICT (hoofd CAD-afdeling en reken- en simulatiemodellen) was voor mij de ultieme combinatie van techniek en nieuwe mogelijkheden. Na 9 jaar besloot ik de overstap van gebruiker naar een leverancier te maken: De verkoop van hardware en software ondersteunen en leiden was de nieuwe uitdaging. Hier ben ik 5 jaar werkzaam geweest.
Uiteindelijk blijkt voor mij de ideale positie zich tussen deze twee uitersten te bevinden waarbij het zwaartepunt zich aan de kant van toepassingen, dus de gebruiker bevindt. Met een grote voorkeur voor bedrijfsprocessen, de mensen daarin werkzaam en de technische uitdagingen in industriële omgevingen. Productie moet gewoon slim, duurzaam, effectief en op hoog niveau presteren. Mensen moeten worden toegerust met voldoende gereedschappen om inzicht te verbeteren en bij te sturen.
Anderzijds is er de uitdaging van een zich in hoog tempo ontwikkelende innovatieve ICT wereld die tal van noviteiten aanbiedt. Hierbij is voor mij steeds de vraag: Hebben we er in de echte economie echt wat aan of is het de waan van de dag? Is het hype of snijdt het hout? Dit spanningsveld daagt mij voortdurend uit om vertaalslagen naar de praktijk te maken. Maar ook telkens terugtredend om te trachten het werkelijke beeld scherper te krijgen en een visie, hoe beperkt wellicht ook, te bepalen. Uiteindelijk om naar vermogen met onze klanten baanbrekende oplossingen neer te zetten die niet alleen alle betrokkenen een stimulans geven maar ook bijdragen aan een sterkere marktpositie van onze relaties.