Referenties

Home/Referenties
Referenties 2017-04-20T17:27:51+00:00

Voor een multinational is er voor de unit Mijnbouw een omgeving ontwikkeld welke als begin het boorproces kan vastleggen. De belangrijkste functie is evenwel de registratie van productiegegevens zoals hoeveelheden en samenstelling. De na winning overgebleven ruimten worden met sonar gemeten en er wordt met de software een 3D model van gemaakt ter beoordeling van de meetresultaten en het gevolg van de winning.

Op basis van de productiegegevens is er een strategische planningsmodule ontwikkeld. Deze geeft goed inzicht in de mogelijke ontwikkeling van het productieveld en houdt zo goed mogelijk rekening met de weerbarstigheid van de realiteit. Op basis van deze module kan het onderhoud op efficiente wijze plaatsvinden en kunnen alle zich voordoende ontwikkelingen worden gevolgd.

Verder zijn er mobiele applicaties ontwikkeld die in contact met de central database gegevens inwinnen maar ook operationele werkzaamheden aansturen en verwerken.


Voor een multinational is voor de unit Engineering een aantal omgevingen ontwikkeld op het gebied van Standards in de chemische industrie en een omgeving voor het begroten van nieuw te bouwen fabrieken of de verbouw van fabrieken. Zowel voor de Standards als de Piping afdelingen zijn vrijwel alle applicaties nu webgebaseerd.

Wat langere tijd geleden hebben wij voor dezelfde opdrachtgever ook meerdere jaren het interne CAD-management gedaan waarbij de applicaties die destijds werden ontwikkeld wereldwijd werden uitgerold.


Samen met een Nederlandse business partner is een webgebaseerde omgeving ontwikkeld waarbij het mogelijk is op een geografische ondergrond objecten zoals verkeertekens te plaatsen en de bijbehorende informatie te beheren. Deze omgeving ondersteunt inspecties en werkzaamheden en met mobiele apparatuur kunnen de werkzaamheden worden aangestuurd en als afgehandeld worden aangemerkt.

Deze omgeving is nog steeds operationeel en thans geheel eigendom van Ravelin. VBS zoals deze omgeving heet wordt nog steeds gebruikt en heeft aan de basis gestaan van de inmiddels herschreven Grade Geo module.


Voor een international aanwezige onderneming heeft Ravelin een omgeving gebouwd waarbij consultants en account managers worden ondersteund. Het toepassingsgebied betrof ziekenhuizen en de verkoop en onderhoud van medische en medisch gerelateerde apparatuur . De start is het vastleggen van de relevante bestaande apparatuur en hun verbindingen. Dit kon met een grafische interface worden gedaan. Verbindingen werden gecontroleerd. Op deze solide basis konden nieuwe apparaten worden toegevoegd. Er is een configurator gebouwd waarmee complexe apparatuur kon worden gedefinieerd met de mogelijkheid van talloze opties. Aanpassingen in bestaande appartuur werden uiteraard meegenomen in het proces. Op deze manier ontstond er een totaal overzicht van ‘oud en nieuw’ in een helder en consistent overzicht. De levering hield rekening met de beschikbaarheid van onderdelen op de diverse logistieke centra en landelijk beschikbare alternatieven. Projecten voor uitvoering werden in fasen vastgelegd en diverse opties voor SLA’s werden berekend en aangeboden.


Ravelin heeft CableConnect ontwikkeld. Hiermee kan de bekabeling tussen apparaten worden ontworpen en gecontroleerd. De toepassing is en wordt gebruikt voor het ontwerpen van radiostudio’s en de bekabeling van complexe kabelsystemen bij de aansturing van complexe machines. Dit laatste wordt gedaan door een van de meest aansprekende ondernemingen in Nederland.


Het ontwikkelen van een managementomgeving voor het beheren en verder completeren van informatie over kabels en kabelbundels. Deze omgeving voorziet in een controle op mutaties en laat concurrent engineering toe. Ook het volledige design voor de labels is in deze omgeving mogelijk. Dit tool is in dit geval gebaseerd op CableConnect als input maar is als een losse module ontwikkeld.


Voor een grote gereedschappenfabriek is een functionaliteit ontwikkeld om zeer complexe houtprofielen te kunnen frezen. Uit het standaardpakket van beitels konden stapels beitels op een as van een NC-gestuurde machine worden bepaald en dit kon op meerdere assen van dezelfde machine worden herhaald. Zo konden in een enkele gang complexe profielen snel en flexibel worden gefreesd.


Voor een Nederlands instituut is een applicatie ontwikkelt waarmee verfsystemen konden worden beoordeeld. De context was het schilderwerk voor gebouwen. Hierbij werd rekening gehouden met de kompasrichtingen van een gebouw, het material waarop geschilderd werd in al zijn aspecten en het kwaliteitsverloop in de tijd.


Voor een ministerie is gebruik gemaakt van een door Ravelin ontwikkelde omgeving waarmee gegevens uit database in diagrammen konden worden getoond. Autoplacement en updatingprocessen waren functies die zeer relevant waren. Het resultaat heeft veel inzicht geboden in bestaande informatie.


Ontwikkeling van een applicaties waarbij er Shapes in Visio geplaatst worden. Deze Shapes geven een schematische weergaven van een tuinbouwkas weer met de meetapparatuur die daarin geplaatst is. Dit waren zogenaamde COM-objecten die middels het internet de waarden van de hardware ook daadwerkelijk real-time kunnen uitlezen. Deze applicatie genereerde HTML-pagina’s die werden gepubliceerd op het lokale netwerk zodat de toestand van de kassen gecontroleerd kon worden vanaf een webpagina.


Ontwikkeling van een webapplicatie voor het modelleren van bedrijfsprocessen. De applicatie voorziet in het tekenen van diagrammen in een webomgeving. Deze diagrammen beschrijven een bedrijfsproces. Ook kunnen meerdere rapportages worden gemaakt. De applicatie wordt door Ravelin voor de opdrachtgever gehost en voorziet in een geautoriseerde toegang door meerdere partijen en personen met verschillende rollen.


Proof of concept project voor de werking van beacons.