Werkwijze

Wij bieden document- en assetmanagement toegespitst op de uitdagingen binnen de (petro)chemie en maakindustrie.

Wat we doen

De (petro)chemie en maakindustrie staan voor grote uitdagingen. De sector heeft te maken met hoge veiligheidseisen, veranderende wet- en regelgeving, scherpe budgetten en het bevorderen van duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dit maakt dat er van de fysieke bedrijfsmiddelen (assets) steeds hogere prestaties worden geëist. 

Hoogwaardige technische en inhoudelijke kennis van de betreffende assets is hierbij essentieel. Alleen dan haalt u de maximale waarde uit uw assets. Ravelin kent de uitdagingen binnen deze industrie en biedt document- en assetmanagement dat hierop is toegespitst.

Assetmanagement

Assetmanagement bestaat uit alle gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets. Een asset is een entiteit met een daadwerkelijke of potentiële waarde voor een organisatie. In de (petro)chemie en maakindustrie kunnen de assets bestaan uit onderdelen van fabrieksinstallaties. De waarde die zij creëren is niet alleen uit te drukken in geld maar ook in termen als beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

Wanneer assets onvoldoende presteren nemen de risico’s toe en de waarde die zij leveren af. Met goed assetmanagement helpt Ravelin u om de optimale balans te vinden tussen waarde, prestaties, risico’s en kosten.

Documentmanagement

Goed assetmanagement kan niet zonder aanvullend en betrouwbaar documentmanagement. Het gaat hierbij om documenten die horen bij de verschillende assets zoals technische handleidingen, keuringsrapporten of het aankoopbewijs. Door middel van documentmanagement zorgen wij ervoor dat de documenten beschikbaar en vindbaar zijn en dat de authenticiteit gewaarborgd wordt. Om dit goed in te richten kijken we samen met u waar de informatiebehoefte ligt.

Werkbare oplossingen

Ravelin verbindt documentmanagement met assetmanagement. Doordat documenten gekoppeld worden aan de daarbij horende assets, komt de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon. Hierdoor wordt er niet alleen meer waarde gerealiseerd uit assets maar worden ook de werkprocessen vergemakkelijkt.

Wij zorgen ervoor dat alle betrokkenen, van bestuurders tot onderhoudsspecialisten, de juiste informatie kunnen vinden, beheren, lezen en gebruiken. Zo kan iedereen zijn werk optimaal uitvoeren!

Grade

Grade is ons eigen ontwikkelde product voor document- en assetmanagement. Met deze applicatie is het mogelijk om informatie en documenten te koppelen aan assets.

Grade Basic | Grade Chem

CableConnect

Met CableConnect kunt u schema’s uitwerken voor kabelsystemen. Hiermee weet u precies hoe u kabelsystemen efficiënt kunt aanleggen en managen.

Meer over CableConnect

Maatwerk

Niet voor elk probleem bestaat een standaardoplossing. Soms zijn bepaalde bedrijfsprocessen zo complex dat er maatwerk nodig is. Ravelin ontwikkelt software op maat.

Meer over maatwerk

Consultancy

Wij werken graag met u samen om deze kansen te benutten en te werken aan voorspelbaar, transparant, doeltreffend en toekomstbestendig document- en assetmanagement. 

Meer over consultancy