Beacons is net zoiets als een pakje Backing Soda. Je kan chemisch beschrijven wat het is maar wat kun je er dan vervolgens mee? Vaak zijn de mogelijkheden vele en is het de gave van de componist (maker van een kookrecept) en dirigent (de kok als uitvoerder) om er een mooie toepasing van te maken die resultaat oplevert. Dat resultaat kan kostenreductie zijn maar ook hogere omzet, betere kwaliteit, beter product en hogere klanttevredenheid.

Wat zijn, dat beacons?

Kleine doosjes met een batterij en een stukje electronica die een Bluetooth signaal uitzenden. Altijd hetzelfde signaal. Maar in betrekkelijk kleine radius waarneembaar. Altijd dezelfde voor ‘leken’ onverstaanbare code. Weinig leuks aan zult u zeggen maar er zijn intussen uiteraard wel iets slimmere beacons maar voor het gemiddelde is dit geldig.

Wat hebben we er aan?

Hier komen we een beetje op het Backing Soda principe. Het wordt makkelijker als we een beacon zien als een baken (gewoon vertalen dus) met een herkenningssignaal. Als we iets hebben dat dit signaal kan lezen dan begint er interactie te ontstaan. Wat zijn mogelijke scenario’s?

  • Als ik weet waar een beacon zich bevindt en ik kan het horen dan weet ik ongeveer waar ikzelf ben. Tenminste als ik een gadget heb die dit voor mij in heldere taal kan aanreiken.
  • In de praktijk is die gadget nu een app op je smartphone die de signalen en de sterkte ervan uitleest en opstuurt naar de cloud. In de cloud worden de signalen zo goed mogelijk verwerkt tot de positie van de smartphone en de cloud kan daar vervolgens ook nog een heel verhaal bijvertellen.
  • Wat voor verhaal? U staat nu voor een winkel en dit is de lijst inclusief afbeeldingen van de producten die in de aanbieding zijn. Of u staat voor een schilderij in een museum en u krijgt informatie over dat schilderij voorgeschoteld. Dit principe kan naar hartelust worden uitgebreid.

De industrie?

  • Beacons kunnen statisch zijn aangebracht om te bepalen waar ‘ik’ ben. Buiten kan dat met GPS, binnen/buiten met beacons. En dat kunnen medewerkers zijn die een smartphone met de juiste app hebben. We hebben dus de smartphone nodig om in interactie met de cloud dit te onsluiten.
  • Beacons kunnen ook op bewegende objecten worden aangebracht. Het wordt nu ingewikkeld. Hoe weten we waar dit beacon zich bevindt? Dat kan door een cloud van gebruikers met de juiste App in de directe omgeving waarvan de positive dan weer bepaald wordt door GPS of door statische beacons.
  • Optie 1 is: We kunnen dus als we in de buurt van een asset zijn de gebruikers alle informatie over dat asset aanbieden. Of dat nu een schilderij is of een pomp in een fabriek.
  • Optie 2 is: We kunnen van alle objecten, bewegende assets of personen, bepalen waar het zich bevindt. Daarmee kan er veel geboden worden op het gebied van safety en security. Maar ook op het gebied van asset management.

Grade

Ons vlaggeschip is Grade Document&Assetmanagement. Beacons zijn integraal onderdeel van de locatie-functionaliteit van assets.