Grade D&A (Documents & Assets)

Goed beheer van een fabriek heeft een solide en niet ongecontroleerd veranderende basis nodig. Een goede borging van de kerninformatie is van wezenlijk belang voor goed beheer van de fabricageprocessen en het onderhoud. Kerninformatie is de beschrijving van hoe de fabriek er uit moet zien: Engineeringdocumenten en procesparameters die gestalte krijgen in assetparameters.

Op deze manier is er bij alle veranderingen een betrouwbaar uitgangspunt. Het is ook een referentiekader bij vervanging van onderdelen van een fabriek. Vaker optredende storingen worden niet geïsoleerd bekeken en opgelost maar kunnen in de basis van het gehele ontwerp worden beoordeeld.

Grade is een webgebaseerd gereedschap waarmee assets en documenten kunnen worden beheerd. Assets kunnen onderling worden gerelateerd en documenten kunnen voor meerdere assets geldig zijn. Veranderingen worden in projecten op basis van een gecontroleerde workflow uitgevoerd, afgeleid in constructie gegeven en uiteindelijk als actuele situatie worden verklaard. Alles vastgelegd op basis van bevoegdheden en tijdstip van handelen.

Koppelingen met bestaande maintenance systemen en bibliotheken met normen zijn uiteraard mogelijk en zo ontstaat een samenhangend en vooral bruikbaar systeem voor alle spelers. Maar dan wel gebaseerd op een samenhangend en betrouwbare bron van informatie.

Grade D&A is een smart solution

Smart omdat …

 • …intuïtief en daarom eenvoudig in het gebruik op alle niveau’s in de organisatie
 • …zowel op PC’s als mobiele apparaten te gebruiken
 • …consistentie van informatie wordt ondersteund en waar gewenst afgedwongen
 • …wordt voortdurend verbeterd op basis van de nieuwste platforms en mogelijkheden
 • …geen omslachtige procedures waardoor het aanbrengen van wijzigingen wel heel eenvoudig wordt
 • …Papier verdwijnt

Grade D&A is ontstaan in de chemische industrie en draagt bij tot hogere stabiliteit en dus tot hogere beschikbaarheid van een fabriek. Grade D&A kan in elke organisatie worden ingepast door instellingen te veranderen en zonodig speciale modules te integreren. Dit alles om naadloos aan te sluiten op de manier van werken.

Features van Grade D&A

 • Integratie van assets en documenten
 • Eenvoudige en snelle toegang tot informatie
 • Configureerbare toegangsrechten en rollen
 • Previews en andere grafische weergaven voor eenvoudige toegang
 • Versiebeheer van assets en documenten
 • Op projecten gebaseerde mutaties
 • Workflow waarin milestones door verantwoordelijken moeten worden goedgekeurd
 • Lifecycle support (Bijvoorbeeld: Released for Construction )
 • Beheer en volg de voortgang van projecten
 • Koppelingen naar externe systemen
 • Snel en webgebaseerd. In the cloud of op eigen servers

Wie zijn de ontwikkelaars van Grade?

Grade is een van de speerpunten van Ravelin. Opgericht in 1992, is Ravelin altijd een flexibele organisatie gebleven met professionals met een schat aan ervaring. Ravelin heeft een lange ervaring met wereldwijd werkzame organisaties.

Hoe?

De uitdaging voor Ravelin is om met de klant intensief samen te werken om goed te begrijpen wat de uitdagingen en mogelijkheden zijn om de onderneming te versterken. Dit kunnen wij dan koppelen met de innovaties in het IT-landschap die zich in hoog tempo voordoen. Zo bouwen wij een brug tussen de klant en de wereld van snel ontwikkelende innovatiemogelijkheden.

Deze mogelijkheden zijn in combinatie met Ravelin’s diepgaande kennis en ervaring een uitstekende basis voor het bereiken van professionele resultaten.

Voor wie?

Ravelin richt zich vooral op de maakindustrie en daarbij vaak op de primaire processen. Zo onderscheiden wij onzelf en kunnen wij direct resultaatgericht te werk gaan. Soms zijn we wat tegendraads wat betreft de bij klanten bestaande beeldvorming van een oplossing. We denken graag out-of-the-box maar altijd gericht op resultaat en efficiency. Oplossingen moeten ook op langere termijn houdbaar zijn en niet in de toekomst een beklemming gaan vormen.